Donate

Podpořte naší tvorbu a chod těchto stránek libovolným a dobrovolným finančním příspěvkem.

Dobře si rozmyslete, jak vysokou částku nám dáváte a zda-li Vám to nebude chybět. Příspěvek není možné vrátit.

Pokud tento příspěvek nemá být určený nám dohromady, tak napište do vzkazu při odesílání částky jasně, pro koho z nás to má být. Také můžete do vzkazů napsat svůj nick, abychom věděli, od koho to je. Váš nick bude případně umístěn v tabulce top 10 příspěvků.

Peníze použijeme na lepší vybavení, hry na natáčení, soutěže a financování těchto stránek.

Odesláním donatu vyjadřujte souhlas s použitím křestního jméno a prvního písmena z příjmení v tabulce top donatů, která slouží jako poděkování všem přispěvatelům. Pokud chcete být uveden jako anonym, napište na náš email.

Všem dárcům moc děkujeme!

* This is protection of youtuber's, Gamekeepers_cz - Gamekeepers_cz, for the donation being received. By clicking on Donate / Pay with the Paypal button and completing the transaction you hereby certify you are the rightful owner of the funds being donated in this transaction and cannot be withdrawn / charged back.